Plán akcí pro školní rok 2020/2021

Během školního roku 2020/2021 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 V rámci akcí pořádaných ZUŠ R. Firkušného Napajedla budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZUŠ R. Firkušného nenese zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Září

1.- 2. Domluva rozvrhu 

3. Zahájení individuální výuky

3. Informativní schůzka pro rodiče PHV a PVV

7. Zahájení kolektivní výuky 

24. Koncert táborového orchestru 

Říjen

 

Listopad

 

Prosinec

Narodil sa Kristus Pán - natáčení koledy (cimbálová muzika Maková)

Vánoční koncert ZUŠ R. Firkušného ve vysílání NTV Cable

Výstava žáků výtvarného oboru v centru Napajedel (zimní tématika) 

Vánoční výstavy  v budově školy a na odloučených pracovištích 

Vánoční houslová videobesídka žáků ze třídy Dáši Kaňovské

 21. Vánoční besídka (Microsoft Teams) žáků ze třídy p. uč. Gregora 

Leden

Únor

 

 

 

Březen

 

  Duben

Soutěž výtvarného oboru inspirovaná 70. výročím školy

Videosoutěž hudebního oboru 

Květen

 19. ,,Cesta za pokladem" - hudebně - výtvarný program na zahradě MŠ Napajedla

Návštěvy učitelů v okolních MŠ s hudebním a výtvarným programem 

 

Červen

 1. - 28. Zápis do hudebního a výtvarného oboru

 7. 1. Absolventský koncert, Klášterní kaple

 7. Open air setkání žáků bicího oddělení a ZUŠkapely 

 9. 2. Absolventský koncert, Klášterní kaple

 10. Vernisáž absolventské výstavy, Muzeum Napajedla

 21. 3. Absolventský koncert, Klášterní kaple

 24. Třídní koncert p. uč. Michaela Šimůnka

 28. Rozloučení s muzikou 

 

Červenec

 4.-11. Hudební tábor

Srpen